ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חדשות

קולות קוראים לכתיבת סקירות: אפקטיביות של שיטות פיתוח מקצועי ומסלולי קריירה של עובדי חינוך והוראה

מועד אחרון להגשת הצעה מקדמית: 16.4.2018
וועדת המומחים לנושא ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך מזמינה שתי סקירות ספרות שישמשו אותה בדיוניה.
 
לקולות הקוראים: