ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חדשות

קול קורא להגשת מאמרים וכתבות בנושא 'פיתוח מקצועי - הישגים וחסמים' במסגרת שיתוף פעולה בין היזמה למכון מופ"ת

המאמרים יפורסמו בגיליון הבא של ביטאון מכון מופ"ת, במסגרת 'בימת דיון' שתוקדש לנושא. המאמרים ישמשו להעשרת תהליך גיבוש ההמלצות של וועדת המומחים בנושא 'ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך'.
אנו מזמינים אתכם להציג בבימת הדיון הזו – על בסיס ניסיון מעשי או מחקרי – דוגמאות מוצלחות וחסמים בפיתוח מקצועי אפקטיבי. נתבונן בהישגים ובחסמים ברמה המערכתית או ברמה הבית-ספרית, ונלמד כיצד אפשר לקיים למידה מקצועית איכותית למרות המגבלות. 
מועד אחרון לשליחת מאמרים: סוף אוקטובר 2018.
 
הכותבים יכולים להיות מרקע מגוון – פרקטיקנים שעוסקים בהכשרה ופיתוח מקצועי, חוקרים במכללות לחינוך והאוניברסיטאות, אנשי מטה העוסקים בתחומי חינוך והמורים עצמם.
 קול קורא פיתוח מקצועי
 
מוזמנים לעיין בגיליון שפורסם החודש (אוגוסט) אשר בימת הדיון בו עוסקת בתוכניות להסבת מהנדסי היי-טק להוראת מתמטיקה ומדעים. כאן.