קול קורא להגשת מאמרים וכתבות בנושא 'למידה חברתית-רגשית (SEL) – אתגרים בהטמעה במערכת החינוך' במסגרת שיתוף פעולה בין היזמה למכון מופ"ת
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

קול קורא להגשת מאמרים וכתבות בנושא 'למידה חברתית-רגשית (SEL) – אתגרים בהטמעה במערכת החינוך' במסגרת שיתוף פעולה בין היזמה למכון מופ"ת

המאמרים יפורסמו בגיליון הבא של ביטאון מכון מופ"ת, במסגרת 'בימת דיון' שתוקדש לנושא. המאמרים ישמשו להעשרת תהליך גיבוש ההמלצות של וועדת המומחים בנושא 'טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך'.

בשנים האחרונות הולך וגובר העניין בלמידה ובמיומנויות חברתיות-רגשיות. עניין זה נובע במידה רבה מעדויות מצטברות לכך שיכולות חברתיות-רגשיות תורמות לתלמידים ולהצלחתם בבית הספר ובעתיד - גם במקומות עבודה, במערכות יחסים וכאזרחים בחברה. השפעות חיוביות אלה הביאו לפיתוח תוכניות שונות להוראה של המיומנויות, והמחקר מצביע על כך שכאשר הן מיושמות באופן אפקטיבי הן מובילות לשיפור מדיד בתחומי חיים רבים של ילדים.

אנו מזמינים אתכם, חוקרים, אנשים חינוך, מכשירי מורים ומחנכים, לתרום מפרי מחשבתכם ומעשיכם בנושא הטמעת למידה חברתית-רגשית במערכת החינוך.

מועד אחרון לשליחת מאמרים: סוף אוגוסט 2019.