דרושים\ות אנשי\נשות מחקר וכתיבה בתחום החינוך
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

דרושים\ות אנשי\נשות מחקר וכתיבה בתחום החינוך

עוסק\ת בעיצוב סביבות למידה?  עוסק\ת בשילוב סביבת ענן במערכת החינוך?
חוקר\ת אחד מתחומים אלה?

דרושים\ות אנשי\נשות מחקר וכתיבה בתחום החינוך

היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, מקדמת תרבות של שימוש בידע מחקרי בתהליכי עיצוב מדיניות. אחד מערוצי הפעולה של היוזמה הוא כתיבת דוחות ממוקדים שנועדו לסייעת בתהליכי קבלת החלטות במשרד החינוך.

בימים אלו מחפשת היוזמה אחר אנשי מחקר עבור מחקר וכתיבה בנושא מדיניות עיצוב סביבות למידה בבתי ספר וכן בנושא שילוב של סביבת ענן בלמידה במדינות שונות.

פרק הזמן לביצוע כל משימה הוא כשלושה חודשים. זמן זה כולל שלבי כתיבה בהתאם למבנה כללי שעוצב על פי צרכי המזמין ומתודולוגיית העבודה ביוזמה.

התשלום לפרויקט הוא 7,500 ₪ והוא מוגדר בהתאם לתוצרי ביניים.

תיתכן אפשרות לביצוע פרויקטים נוספים בתום משימה זו.
 
יש להגיש בקובץ אחד קורות חיים בצירוף משימה קצרה, עד לתאריך 28.12.2019  למייל:
נא לכתוב בשורת הנושא: מועמדות לכתיבת דוחות

משימת כתיבה:

יש לאתר מקור מידע עדכני ורלוונטי לאחד משני הנושאים המוצגים למעלה ולתאר בקצרה מהם קווי המדיניות העולים ממנו ומה אפשר ללמוד מהם על סגנון המדיניות.

אורך המשימה כולה לא יעלה על 20 שורות.