קולות קוראים לסקירות בנושא חינוך לערכים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

קולות קוראים לסקירות בנושא חינוך לערכים

 שימו לב - מועד ההגשה נדחה ל 27.5.2020

 
לבקשת משרד החינוך, כינסה היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך ועדת מומחים בלתי תלויה לנושא חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה ולהערכה. הוועדה מורכבת מחוקרים מתנדבים מתחומי חינוך, פסיכולוגיה, פילוסופיה ויישוב סכסוכים. חברי הוועדה לומדים לעומק את נושא החינוך לערכים, בוחנים ידע ממחקר קיים בארץ ובעולם ולומדים מניסיונם של אנשי מקצוע בחו"ל ובישראל. בסוף התהליך, בנובמבר 2021, תפרסם הוועדה מסמך מסכם אשר יכלול ממצאים, מסקנות והמלצות למדיניות. למידע נוסף על ועדת המומחים ראו כאן.

כדי להעמיק את הידע בנושא חינוך לערכים, מזמינה ועדת המומחים שלוש סקירות ספרות אשר ישמשו בסיס לדיוני הוועדה ולהמלצותיה.
בקבצי הקולות הקוראים מידע מפורט לגבי הנושאים לסקירה, לוחות הזמנים, נהלי ההגשה וכן תרגיל לצורך הגשת מועמדות. 

1. הסקירה הראשונה תעסוק בבחינת כלים למדידה ולהערכה של חינוך לערכים ובשימושים שנעשו בכלים אלו במחקר יישומי.

2. הסקירה השנייה תעסוק בהתמודדות עם האתגרים ועם המורכבויות שבמדידה ובהערכה של ערכים.

3. הסקירה השלישית תעסוק בהיבטים של החינוך האזרחי, כגון גיוון (Diversity), חופש הביטוי, מניעת אפליה והיכרות עם האחר.

להגשת מועמדות לכתיבה של סקירה יש להגיש קורות חיים ותרגיל כתיבה (התרגיל בקובץ הקול הקורא) עד לתאריך 27/5/2020 למרכזת הוועדה, ד"ר נירית טופול: nirit.education@academy.ac.il

כל מועמד ומועמדת רשאים להגיש מועמדות לכתיבה של עד שני דוחות.