יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - השלכות נגיף הקורונה על מערכת החינוך

השלכות נגיף הקורונה על מערכת החינוך

דוחות ומאמרים מהעולם

 
 
מערכות חינוך בעולם כולו מפתחות תוכניות ודרכי פעולה להתמודדות עם האתגרים שמציבה בפניהן מגיפת הקורונה. בחודשים האחרונים אנו עדים לתהליכי למידה ושיתוף בידע שמטרתם לשפר את תפקודן של מערכות החינוך בתקופה זו ובעתיד לבוא. אנשי מקצוע ממדינות שונות משתפים בנתונים, בפתרונות מדיניות ובידע מחקרי רלוונטי.
בדף זה אנו מרכזים מסמכים נבחרים של גופי מדיניות, מכוני מחקר ובעלי עניין בולטים (כל לוגו מקשר לדף העוסק בקורונה באתר):
 
    
 
   
 
 
למסמכים בנושאים הבאים:
 
                                
 
 
מסמכים שפורסמו בישראל: