יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - מדיניות

מדיניות

מסמכים העוסקים במדיניות חינוך בתחום התמודדות עם נגיף הקורונה:
 

במציאות של סגירת בתי הספר, מערכות חינוך בעולם עוברות לצורות שונות של למידה מקוונת ונערכות להמשיך בכך לאורך זמן. המסמך מתאר את הפעולות המרכזיות בהן נוקטות מדינות שונות במעבר ללמידה מקוונת, את האתגרים המרכזיים הכרוכים במעבר וכן את ההזדמנויות הטמונות בכך לפיתוח מודלים חינוכיים חדשים לטווח הארוך.

  
 
במאמר זה פרופ' Andreas Schleicher , מנהל תחום חינוך ב OECD, מציג את הצעדים להתמודדות מיטבית של מערכות החינוך עם נגיף הקורונה,  תוך התייחסות לתחומים הבאים: מינוף השימוש בטכנולוגיה, מתן אוטונומיה למורים ועידוד חדשנות, ושימור המרקם החברתי של בתי הספר והקהילות סביבו. 
 
 
מסמך זה מציג תוצאות של סקר בנושא התמודדות מערכות חינוך עם משבר הקורונה. הסקר נערך ב 3.2020 במדינות שונות בעולם בקרב אנשי חינוך ומדיניות חינוך ומתייחס לתחומים הבאים: סגירת בתי הספר, המעבר ללמידה מרחוק, צרכים ואתגרים, מענים, מוכנות ללמידה מקוונת והשלכות חיוביות של המשבר.
 
24.3.2020 
 
מאמר  זה סוקר את צעדי המדיניות בהן נקטו מדינות שונות בתקופת המשבר בנושאים הבאים - הבטחת רצף הלמידה, התאמת מערך הבחינות, הבטחת ביטחון תזונתי, הקלת הנטל על ההורים, תמיכה חברתית-רגשית בתלמידים.
 
 
סיכום של וובינר שעסק במדיניות בהן נוקטות מדינות שונות בנושא בחינות מכריעות. המדינות השונות נקטו צעדים מגוונים כמו - שינוי מועד הבחינות, ביטול הבחינות והסתמכות על ביצועים קודמים והערכה מקוונת. שיקולים של שוויון הזדמנויות והוגנות היוו שיקולים מנחים בכל המדינות.
 
קישור לסדרת הוובינרים שקיים UNESCO בתקופת המשבר בנושאי המדינות הבאים: תמיכה במורים בנושא הבטחת רצף הלמידה, היבטים מגדריים בתקופת סגירת בתי הספר, אסטרטגיות של למידה מרחוק, היערכות לפתיחת בתי הספר.