יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - דעות ופרשנויות

דעות ופרשנויות

 
 
 
במאמר זה פרופ' Andreas Schleicher , מנהל תחום חינוך ב OECD, מציג את הצעדים להתמודדות מיטבית של מערכות החינוך עם נגיף הקורונה, תוך התייחסות לתחומים הבאים: מינוף השימוש בטכנולוגיה, מתן אוטונומיה למורים ועידוד חדשנות, ושימור המרקם החברתי של בתי הספר והקהילות סביבו.
 
 
המאמר מציג שלוש מגמות שמתרחשות במערכות חינוך בעולם בתקופת הקורונה ומסמנות שינויים עתידיים בתחום החינוך:
1. המשבר כזרז לחדשנות בחינוך, בעיקר בתחום של "למידה בכל מקום ובכל זמן"
2. יצירת שותפויות בין מגזריות בתחום החינוך
3. הגדלת הפער הדיגיטלי ואי השוויון בחינוך
 
למשבר הקורונה יש פוטנציאל לחולל את השינוי הנדרש להתאמת מערכת החינוך למאה ה21:
1. חינוך אזרחים בעולם מקושר
2. הגדרה מחודשת של תפקיד המורה 
3. הוראת מיומנויות חיים הנדרשות לעתיד
4. שימוש בטכנולוגיות להגברת הנגישות לחינוך
 
 
המאמר מציג את צעדי המדיניות הנדרשים בתחום החינוך בתקופת המשבר:
1. מינוף מהיר ככל שניתן של ההוראה מרחוק בהנחיית המורים
2. מתן מענה והנחיית בתי הספר בנושא החינוך המיוחד
3. מתן חבילת סיוע ממשלתית לתחום החינוך
4. התאמת החקיקה והתקנות לתקופה הנוכחית (למשל בנושא מבחני הבגרות, קשר בין מורים לתלמידים מחוץ לבית הספר ועוד)
5. פתיחת בתי הספר בתקופת החופש הגדול
6. הרחבת הנגישות לאינטרנט
7. מימון תמיכה פרטנית בתלמידים הזקוקים לכך.