יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - ספריית ערכים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

ספריית ערכים


 
השאלה "אילו ערכים חשוב להקנות בבתי ספר?" היא שאלה אידאולוגית ותלוית תרבות, אבל הרצון והאחריות לחנך לערכים מצויים בבסיסן של מערכות חינוך בעולם כולו וגם בישראל.

חינוך לערכים הוא תחום מעורר מחלוקות, מורכב ונפיץ בכל העולם. במערכות חינוך בעולם וגם בארץ קיימת הסכמה עקרונית כי יש להכיר בהבדלים האידאולוגיים בין קהילות וקבוצות שונות. משרד החינוך הישראלי מצפה ממוסדות החינוך לפעול על פי חוק החינוך הממלכתי, אך אינו כופה תמהיל אחיד של חינוך ערכי על כל התלמידים בכל מוסדות החינוך.

בדף זה אנו מרכזים מאמרים ודוחות נבחרים של גופי מחקר ומדיניות על פי סוגיות מרכזיות בתחום החינוך לערכים שבהן עוסקת ועדת המומחים בנושא חינוך לערכים - קווים מנחים להערכה ומדידה: