יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - סוגיות הנוגעות למדידה ולהערכה
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

סוגיות הנוגעות למדידה ולהערכה

חלק זה עוסק בשיטות כמותיות ואיכותניות למדידה ולהערכה של חינוך לערכים. שאלות לדיון בחלק זה: מהן המתודולוגיות המחקריות הקיימות להערכת פדגוגיות ותוכניות העוסקות בחינוך לערכים? מהם הכלים הקיימים למדידת הצלחתן של פדגוגיות ותוכניות אלו, השפעתן, תועלתן ואיכותן? האם יש להעריך גם את התלמידים ואת הצוות או די בהערכת התוכניות והפדגוגיות?

סוגיה נוספת שנידונה בחלק זה היא הפער הגדול בין מדיניות־על לביצוע בשטח. מערכת החינוך בישראל שמה דגש על הפרדיגמה האקדמית של הישגים לימודיים, בייחוד במקצועות העיקריים הנדרשים להשגת תעודת בגרות איכותית. הנחיות ה"גם וגם" למורים (גם הצטיינות לימודית וגם חינוך ערכי־חברתי) במסמכי תוכניות לימודים, בחוזרי מנכ"ל ומפמ"ר ובמסמכי מדיניות אחרים אינן מיושמות מסיבות שונות: חוסר זמן, משאבי הוראה מוגבלים, חומרי לימוד רבים מדי ועוד. לכן קשה למצוא ראיות לתהליכי הוראה-למידה שעוסקים בסוגיות ערכיות ולאופני הערכתם בידי המחנכים (ראו: אריאב, ת'. (2020). הארות על נושא הערכה איכותנית של ערכים בתוכניות לימודים. נכתב במסגרת ועדת חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה ביוזמה).

 

המפגש עסק בהיכרות עם מגוון כלים ושיטות למדידה ולהערכה של ערכים ותוכניות חינוך לערכים. המרצים במפגש: פרופ' אריאל כנפו־נעם, ד"ר מיה בניש־וייסמן, פרופ' חנן אלכסנדר, ד"ר ליאת נצר (מרכז אקורד בהובלת פרופ' עירן הלפרין), פרופ' שאול אורג, ד"ר נגה סברדליק, גב' אלירז קראוס ופרופ' תמר אריאב.

 

מדידה כמותית

כלים למדידת ערכים הם בדרך כלל שאלונים שבהם הנשאלים מתבקשים לדרג חשיבות של ערך או להצמיד ערכים תואמים. לכן כלים אלה אינם מלמדים אותנו מהם שיקולי הדעת, הנימוקים, המוטיבציות וההסברים להעדפה מסוימת.

מחבר שאלון זה הגדיר ערכים כגורם הקובע את תפיסת עולמו של האדם, ובכללה סולם העדיפויות שלו, יחסיו הבין־אישיים, תחומי העניין שלו והתנהגותו. הנבדקים נדרשים לדרג טווח של 16 ערכים על פי סדר החשיבות. החיסרון במדד זה הוא שהנבדקים מתקשים להבין מה המשמעות של הדירוג באמצע ונוצר עומס קוגניטיבי בבחירה.

 

שאלון זה נבנה על בסיס השאלון לעיל, והמשתתפים נדרשים לציין בו אילו ערכים חשובים בעיניהם ומנחים את חייהם ואילו אינם חשובים. בשאלון מופיעים ערכים כמו שוויון הזדמנויות לכול, כוח חברתי (שליטה על אחרים ודומיננטיות), עונג (סיפוק צרכים), חופש (חופש פעולה ומחשבה) וסדר חברתי (יציבות החברה(. ליד כל ערך רשום מספר (7,6,5,4,3,2,1,0, 1-) המצביע על חשיבותו של אותו ערך, והמשתתף בוחר מספר, למשל 7 חשוב מאוד עבורי, 0 לא חשוב ו -1 מנוגד לערכיי. שאלון הערכים של שוורץ הוא אוניברסלי והשאיפה היא ליצור ערכים שמשמעותם דומה בכל התרבויות. מממצאי מחקרים שהשתמשו בשאלון זה עולה כי מבנה השאלון המאגד קבוצות ערכים חזר על עצמו במאות מדגמים, בעשרות תרבויות ובגילים שונים. עם זאת, ייתכן שמוחמצים בו ערכים שמשמעותם שונה בתרבויות שונות ובזה חסרונו.
שוורץ בחר בשיטת הערכה ולא בשיטת הדירוג הנהוגה בשאלוןRokeach . עם טיפוסי הערכים בשאלון נמנים שמרנות (קונפורמיות, מסורת וביטחון), פתיחות לשינויים (גרייה, למידה והכוונה עצמית), התעלות מעל האני (אוניברסליות וטוב לב) והבלטת האני (הישגיות, כוח ונהנתנות(.

 

השאלון נועד למדוד ערכים בצורה מופשטת פחות בקרב מתבגרים. מוצגות בו דמויות בעלות מאפיינים מסוימים, למשל "חשוב לו להיות עשיר, הוא רוצה שיהיה לו הרבה כסף ושיהיו לו דברים יקרים", והנבחנים צריכים לסמן עד כמה הדמות דומה להם. הקונקרטיזציה של הפריטים מאפשרת לנבדקים לדמיין ולהעריך. השאלון מורכב מ-57 פריטים בני משפט אחד הבודקים 19 ערכים. ישנו גם שאלון דומה לילדים (Picture-Based Value Survey).

 

מדידה איכותנית

לצורך הבנת התפיסה הערכית של הפרט נדרשים כלים רכים, כמו ראיונות, פרויקטים אישיים, תיק עבודות, עבודות יצירה או כתיבה אישית לא מובנית. עם זאת במדידה כזו עלולים להתעורר קשיים ובהם רצייה חברתית, אי־בהירות באשר לקשר בין הדיווח לבין ההתנהגות בפועל וכן קושי ביצירת זיקה (יחסי סיבה-תוצאה) בין תהליך למידה פורמלי לעמדות אישיות (ראו: אריאב, ת'. (2020). הארות על נושא הערכה איכותנית של ערכים בתוכניות לימודים. נכתב במסגרת ועדת חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה ביוזמה).

 

ברקוביץ' הוא פסיכולוג התפתחותי בעל ניסיון בהערכה של תוכניות חינוכיות העוסקות בחינוך אופי (Character Education). גישתו מאפשרת העצמה של הפרט בבחירותיו הערכיות, והוא מייעץ גם למוסדות חינוך בכל אגפי הגיל, מגיל גן עד י"ב (ייעוץ מעשי למחנכים מנקודת מבט מחקרית). הדוח לעיל עוסק בכלים אפקטיביים לחינוך מוסרי ומנסח מערך של פרקטיקות אפקטיביות בתחום החינוך לערכים.

 
פרויקט חינוך 2030 של ה-OECD מתמקד בידע, במיומנויות ובערכים שיש להקנות לתלמידים כדי שיוכלו להתמודד עם תנאי העולם החדש ב-2030, ולהיות אזרחים פעילים, אחראים ומעורבים. עוד עוסק הפרויקט בשאלה: כיצד מערכות חינוך יכולות לפתח ידע, מיומנויות וערכים אלה באופן אפקטיבי בעולם של VUCA (עולם מורכב הכולל תנודתיות, אי ודאות, מורכבות ועמימות). הערכים שזורים בכל המודל: בקטגוריה של מיומנויות חברתיות ורגשיות (אמפתיה, שיתוף פעולה, מסוגלות עצמית וכדומה), בקטגוריה של ערכים ועמדות (כבוד לחיים, כבוד לזולת, כבוד לסביבה וכדומה), בקטגוריה של כישורים (פתיחות, יכולת להבין את הצרכים ואת הרצונות של האחר, ויסות עצמי וכדומה), ובמעגל הלמידה.
הפרויקט מציע גם המלצות לתוכניות לימודים המותאמות למסגרת מושגית זו. ראו כאן. עם זאת מאחר שהערכים שזורים בתוך תחומי הידע והמיומנויות, לא ברור אם וכיצד אפשר להעריך ערכים שלא בהקשר של תוכן או כישורי ביצוע (ראו: אריאב, ת'. (2020). הארות על נושא הערכה איכותנית של ערכים בתוכניות לימודים. נכתב במסגרת ועדת חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה ביוזמה).
 

 

המחקר הבין־לאומי לחינוך אזרחי של מכון המחקר IEA נועד להעריך עד כמה בני נוער וצעירים ברחבי העולם מסוגלים לתפקד כאזרחים בוגרים ומתפקדים במדינה דמוקרטית. בעיקר מבקש המחקר לבחון עד כמה הם מצוידים בערכים אזרחיים הנוגעים לעקרונות הקיימות והפיתוח הגלובלי (SDG) שמקדם האו"ם: מודעות כלכלית רחבה, חינוך מוסרי, חברתי וקהילתי, מודעות סביבתית ואקולוגית, צרכנות תקשורתית ומעורבות במדיה חדשה וברשתות החברתיות.
שיטת המחקר שנבחרה נועדה גם היא לתת מענה למגוון ההיבטים המורכבים של חינוך לאזרחות, ומבוססת על סדרה של שאלונים ומבחנים הנוגעים הן לרמת הבקיאות וההבנה של נושאים אזרחיים, הן לעמדות ולהתנהגויות בפועל הנוגעות למעורבות אזרחית. המידע והנתונים העולים מהמחקר מאפשרים להעריך את מידת קיומם של עקרונות וערכים דמוקרטיים בקרב בני נוער במדינות ברחבי העולם, ולהצביע על תחומים שבהם יכולות המדינות לשפר את מצבן וכן להשוות בין המדינות.

 

[תוכנית האו"ם לחינוך אזרחי גלובלי וקבוצת העבודה לבחינת היישום וההטמעה של תוכנית האו"ם]

התוכנית הוקמה בעקבות הכרזת מזכ"ל האו"ם על היוזמה להעמיד את החינוך בכלל ואת החינוך האזרחי העולמי בפרט בראש סדר העדיפויות של הארגון .היוזמה הייתה ראשונה ופורצת דרך בתחום. המידע על תוכנית החינוך האזרחי הגלובלי והתוכניות הנגזרות ממנה הנוגעות לערכים (למשל תוכניות למניעת גזענות ולהיכרות עם האחר), מונגש לאנשי החינוך בתהליך מתמשך של הבניית ידע ומידע. התוכנית מיושמת במערכות חינוך לאומיות ובארגונים בין־לאומיים ונוקטים בה מגוון דרכי הערכה ומדידה לבחינת היישום וההטמעה של הנושא.

 

בסקירה זו יוצגו עשרה כלים שונים – כמותיים ואיכותניים – המשמשים למדידה ולהערכה של חינוך לערכים. בסופה של הסקירה ייערך דיון ויוסקו מסקנות באשר לדרכי המדידה וההערכה של חינוך לערכים.