English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


מדידה והערכה בחינוך

 פרסומים הם תוצרים שעברו שיפוט עמיתים, חומרי רקע מונגשים בשם המחברים ובאחריותם
 
בתחילת פעילותה של היזמה (בשנת 2004) קבעה ועדת ההיגוי שתחום המדידה וההערכה בחינוך הוא תחום תשתיתי למחקר מוכוון-עשייה בחינוך וחיוני למקבלי החלטות ומעצבי מדיניות, ולכן היזמה תפעל בו.

היזמה קיימה שתי פעילויות בתחום:
ועדת מומחים לנושא מדידה והערכה בחינוך התחילה את פעילותה כוועדת סמינר לימודי:
הוועדה קיימה בכסלו ובשבט תשס"ה (דצמבר 2004, ינואר 2005) שני ימי עיון בנושא "מה צריכים לדעת העוסקים במדידה ובהערכה בחינוך?" בסמינר השתתפו – כמציגים וכשומעים – חוקרים, מקבלי החלטות ואנשי מקצוע בתחום. 
תכנית היום, חומרי הרקע ומצגות מימי העיון נגישים ב"חדשות ואירועים".
בהמשך עבודתה למדה הוועדה את הנושא, וסיכמה את דיוניה במסמך "הצעה למסגרת לתכניות לימודים ולפיתוח מקצועי – מדידה והערכה בחינוך". ההצעה פורסמה בסתיו תשס"ה (2005), ונידונה בפורום משותף עם המל"ג ובכירים ממשה"ח ומראמ"ה. המסמך נגיש בחומרי רקע ותורגם גם לערבית ולאנגלית.
 
בקיץ תשס"ו (2006) קיימה היזמה קורס קיץ בן שבוע עם פרופסור רוברט בורוש (Robert Boruch) מאוניברסיטת פנסילווניה בנושא Evaluating Effectiveness in Education. הקורס נועד למי שמלמדים את הנושא במוסדות אקדמיים, לאנשי הראמ"ה ומשרד החינוך (לשכת המדען הראשי) ולמומחים בהערכת תכניות המשרתים גם את מערכת החינוך.

עם הקמת ראמ"ה החליטה ועדה ההיגוי שבשנים הקרובות לא תידרש היזמה שוב לנושא זה אלא במענה לפנייה של ראמ"ה.
 
 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר