English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר

 - בסתיו תשס"ה (2005) קיימה היזמה יום עיון בנושא "אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר", לחוקרים ולמעורבים בעשייה בתחום. תכנית היום, המצגות ופרטים על המשתתפים נגישים ב"חדשות ואירועים".
- פורסם קול קורא להצעות מחקר, ולאחר שיפוט ההצעות שהוגשו, ניתנו שני מענקים למחקרים אלה:
* "מקדמי מצוינות בחינוך – פיתוח ומחקר של מודל להכשרה ולהפעלה", פרופ' בת שבע אלון וד"ר זהבה שרץ, ממכון ויצמן למדע.
* "האם להתערבות לטיפוח מצוינות בגיל ההתבגרות השלכות ארוכות-טווח על התפתחות המשתתפים? מחקר הערכה רטרוספקטיבי", פרופ' משה ישראלאשוילי וד"ר אודרי אדי-רקח, מאוניברסיטת תל אביב.
דוחות המחקר נגישים ב"חומרי רקע".
תקצירים מקוונים באנגלית נגישים באתר, בלשונית האנגלית.
 
- היזמה פועלת עם מנהלת האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשה"ח לבניית דגם של בסיס נתונים שישרת את האגף ויחידות אחרות במשרד החינוך, ויעמוד לרשות אנשי מחקר.

 
 
 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר