English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


פעילויות נוספות

היזמה עוסקת בכמה פעילויות נוספות מלבד עבודת ועדות התחום וועדות המומחים.
פעילויות אלו מתבצעות ביזמת ועדת ההיגוי או באישורה, על פי הזמנה של בעלי עניין.

מי ילמד כשחסרים מורים?
"מי ילמד כשחסרים מורים?" – מפגש לימודי ואיסוף מידע בנושא מדיניות מורים
יחסי גומלין מורה-תלמיד
יחסי גומלין מורה-תלמיד – יום עיון וסדנה בהשתתפות פרופ' רוברט פיאנטה מאוניברסיטת וירג'יניה
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר