English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


פרופ' ענת שר
תקציר קורות חיים

פרופסור-חבר בפקולטה לחינוך, ראש המגמה לחינוך והתפתחות האדם וראש ההתמחות בגיל הרך – כולם באוניברסיטת חיפה.
תחומי מחקרה העיקריים הם התפתחות ולמידה בגיל הרך, יחסי הגומלין בין מאפייני התינוק למאפייני הסביבה המטפלת בו, התפתחות דפוסי שינה אצל תינוקות, היבטים מוטוריים, רגשיים וקוגניטיביים של מצבי ערוּת-שינה, הליכי ויסות ביולוגיים ויחסי הורה-תינוק – ותרומתם המשולבת להתפתחות.
 
בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת קלגרי (קנדה), 1980. 

 


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר