English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


ועדת היגוי
 
תיאור:
ועדת ההיגוי היא המתווה את קווי פעולתה של היזמה, מאשרת את בחירת הנושאים שבהם תעסוק היזמה, אחראית על בחירת חברים לוועדות המומחים השונות ועל הבהרה במצבים של ניגוד עניינים, מופקדת על בחירת שופטים בני-סמכא לתוצרי היזמה ומפקחת על תהליכי השיפוט ועל יישום הערות השופטים במסמך הסופי. מהלכים המוצעים בידי צוות היזמה או חברי ועדותיה השונות מובאים אף הם לאישורה של ועדת ההיגוי.
חברי הוועדה

פרופ' מנחם יערי - יו"ר נשיא (אמריטוס) האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  
מר אמיר אלשטיין טבע תעשיות פרמצבטיות  
פרופ' שאול הוכשטיין האוניברסיטה העברית בירושלים  
פרופ' אלכסנדר (אלכס) לובוצקי האוניברסיטה העברית בירושלים  
פרופ' נח לוין-אפשטיין אוניברסיטת תל אביב  
פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב  
פרופ' יוחנן פרידמן האוניברסיטה העברית בירושלים  
גב' יהודית שלוי מכון אבני ראשה  
 


 
חברים שכיהנו בעבר

גב' רות אוטולנגי משרד החינוך (לשעבר)  
פרופ' גרשון בן-שחר האוניברסיטה העברית בירושלים  
פרופ' בני גיגר מכון ויצמן למדע  
מר אלן הופמן הסוכנות היהודית  
פרופ' דוד הראל מכון ויצמן למדע  
מר אריאל וייס יד הנדיב  
פרופ' משה יוסטמן אוניברסיטת בן גוריון בנגב  
פרופ' יעקב כץ בתוקף תפקידו כמ"מ המדען הראשי, משה"ח  
פרופ' דוד נבו בתוקף תפקידו כמדען הראשי, משה"ח  
פרופ' יצחק סוארי אוניברסיטת תל אביב  
פרופ' נעמה צבר-בן יהושע אוניברסיטת תל אביב  
פרופ' סידני שטראוס בתוקף תפקידו כמדען הראשי, משה"ח  
פרופ' דן שכטמן הטכניון  
 
היזמה זוכרת

פרופ' עדנה אולמן-מרגלית ז"ל האוניברסיטה העברית בירושלים  


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר