English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל : למידה מסוגיות נבחרות 2017

מחברים: ניב שטראוס
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
ועדה: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
סוג: דו"ח
תיאור מורחב: 

הדוח מתאר מהלך לימודי שהוביל צוות מומחים בראשותו של פרופ' ישראל בר-יוסף והוא כולל חמישה פרקים :

1. 'מחר 98' כדוגמא לרפורמה בחינוך מדעי.

2. חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך - גופים פילנתרופיים, רשתות

    חינוך ורשויות מקומיות.

3. מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי.

4. לימוד מרפורמות בחינוך מדעי בחו"ל.

5. תובנות של משרד החינוך ושל צוות המומחים על אודות יישום של רפורמות.

 נגישים גם:  תקציר הדוח באנגלית   דפי מידע בערבית


 


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר