English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
פעילויות נוספות
קשרי משפחה - מסגרת חינוך בגל הרך (גן-ג')

עורכים: זאב צ'רלס גרינבאום, דבורה פריד
מחברים: הוועדה לנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
ועדה: קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך וזיקתם להתפתחות הילד
ולהצלחתו במערכת החינוך
תיאור מורחב: 
מסמך מסכם של ועדת המומחים בנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג') וזיקתם להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוך ראה אור בגרסת אינטרנט בחודש מרץ 2011 (תשע"א).

ניתן לרכוש את הספר ישירות בחברת 'דיגיפרינט זהב'
(לפנות לרמי rami@digiprint.co.il). המחיר: 30 ₪ (לא כולל דמי משלוח).
 
הספר המלא נגיש גם באנגלית. תקציר הספר נגיש גם בערבית.
 
 

 


 


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר