English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


החומרים הנגישים ב"פרסומים" עברו תהליך של שיפוט עמיתים על פי אמות מידה אקדמיות מקובלות.

מיין לפי

שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למחקר, למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל (2017)
עורכים: עודד בושריאן
 
תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל : למידה מסוגיות נבחרות (2017)
 
אי-שוויון וחינוך : קשרים בין גידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך (2016)
עורכים: עודד בושריאן
 
חינוך בלתי פורמלי לילדים, בני נוער וצעירים בישראל: עדויות מהשדה וסיכום תהליך למידה (2016)
 
בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי (2015)
 
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך (2014)
 
חינוך לכול - ולכל אחד במערכת החינוך בישראל (2014)
 
קשרי הורים-מורים בעידן משתנה: מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם – דיווח מיום עיון ומסדנה (2014)
 
דוח ביניים: קשרי חוקרים-מקבלי החלטות - לקחים מעבודתה של ועדת המומחים לשפה ואוריינות (2014)
 
חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן (2013)
 
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות התנהגות: דוח מפעילות
 (2013)
 
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים? דוח פעילות (2013)
 
התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך בישראל (2013)
עורכים: נעמי מנדל-לוי
 
בין אוריינות לשונית כללית לאוריינות בתחומי הדעת בחטיבת הביניים (2012)
עורכים: איתי פולק
 
פדגוגיה בעידן המידע (2012)
עורכים: עפרה ברנדס
 
מה קורה כשאני קורא?
מחקרי בלשנות, מוח וחינוך על קריאה בכלל ובערבית בפרט
 (2012)
עורכים: אביטל דרמון, איתי פולק
 
עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה
בחינוך העל-יסודי (2012)
עורכים: חנוך גוטפרוינד, יהושע רוזנברג
 
הוראת הערבית מניין ולאן? דוח ממפגשים לימודיים (2012)
עורכים: לנדאו-טסרון, מילסון, אולשטיין, אפרתי, רון-גלבע
 
דוח מיום עיון - מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה? (2011)
עורכים: יהושע רוזנברג, רותי נויגרטן
 
מאפייני חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות והשפעתם על ההוראה והלמידה (2011)
עורכים: איתי פולק, עדה פלדור
 
קשרי משפחה - מסגרת חינוך בגל הרך (גן-ג') (2011)
עורכים: זאב צ'רלס גרינבאום, דבורה פריד
 
יחסי גומלין מורה-תלמיד (2010)
עורכים: אודית ניסן
 
מי ילמד כשחסרים מורים? (2010)
עורכים: רוחמה אבן, אהד לסלוי
 
קווים מנחים לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל (2010)
עורכים: משה יוסטמן, גבי בוקובזה
 
מיזם לטיפוח עתודת מחקר ופיתוח להוראת השפה הערבית כשפת אם בישראל
מסמך בשפה הערבית (2009)
עורכים: עדה פלדור, מחמד חאמד
 
מיזם לטיפוח עתודת מחקר ופיתוח להוראת השפה הערבית כשפת אם בישראל (2009)
עורכים: עדה פלדור, מחמד חאמד
 
בין הלשון המדוברת ללשון הכתובה במצב של דיגלוסיה (2009)
עורכים: רותי נויגרטן
 
בין לשון הדיבור ללשון הכתובה - לקראת תלמיד אורייני בישראל (2009)
עורכים: ליאור בנארי, רותי נויגרטן
 
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך (2008)
עורכים: צביה ברזניץ, רעות ימין
 
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך (2008)
עורכים: פנינה ש' קליין, יעקב ב' יבלון
 
הצעה למסגרת לתכניות לימודים ולפיתוח מקצועי (2005)
עורכים: חברי הוועדה למדידה והערכה בחינוך
 


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר