English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


צוות היזמה

מר עודד בושריאן   מרכז אקדמי, צוות בנושא אי-שוויון וחינוך     
ד"ר אביטל דרמון   מנהלת היזמה     
גב' אילה ולודבסקי   מתאמת הפקות ומנהלת אתר היזמה     
מר אורי חרוש   מינהלן     
גב' עדה פלדור   רכזת פרסומים     
מר ניב שטראוס   מרכז אקדמי     


כתובת למשלוח דואר
היזמה למחקר יישומי בחינוך
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
ת.ד. 4040 ירושלים 91040

מזכירות היזמה
טלפון: 02-6221582
פקס: 02-6240814


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר