יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)

חינוך בגיל הרך (גן-ג') : ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: ד"ר יעקב ב' יבלון
תקופת הפעילות: 2008-2005

חינוך בגיל הרך (גן-ג') : קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: דבורה פריד
תקופת הפעילות: 2011-2008

רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: גבי בוקובזה
תקופת הפעילות: 2010-2007

ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט

סוג פעילות: צוות חברים מוועדת היגוי
מרכז פעילות: איתי פולק
תקופת הפעילות: יולי 2011

יחסי גומלין מורה-תלמיד

סוג פעילות: צוות חברים מוועדת היגוי
מרכז פעילות: אודית ניסן
תקופת הפעילות: 2009
פעילות מיוחדת: יום עיון וסדנה

מי ילמד כשחסרים מורים?

סוג פעילות: צוות מומחים
מרכז פעילות: ד"ר אהד לסלוי
תקופת הפעילות: 2010-2008

מדידה והערכה בחינוך

סוג פעילות: וועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: חברי הועדה למדידה והערכה בחינוך
תקופת הפעילות: 2004-2006