יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אוריינות מתמטית בחטיבת הביניים

סוג פעילות: 
תקופת הפעילות: 2022

בשנים האחרונות גובר העיסוק בתחום של אוריינות מתמטית – הן במחקר האקדמי, הן בעיצוב המדיניות והן בהוראה ובלמידה בשדה. מושג האוריינות המתמטית מתייחס ליכולת הפרט לחשוב באופן מתמטי - להשתמש במושגים, הליכים וכלים מתמטיים, וכן לנסח, ליישם ולפרש מתמטיקה - בכדי לפתור בעיות ולהחליט החלטות במגוון הקשרים.

במענה לפנייה של קרן טראמפ, היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, קיימה יום עיון בנושא אוריינות מתמטית בחטיבת הביניים ובו הוצגו קולות מהמחקר העדכני בארץ ובעולם ותכניות מובילות מן השדה .
יום העיון עסק בשאלות כמו:

  • מהן המיומנויות הנדרשות מהבוגרת או הבוגר של חטיבת הביניים?
  • מהי אוריינות מתמטית ומה חשיבותה?
  • איזה מקום על האוריינות המתמטית לתפוס בתוכנית הלימודים?
  • איך מפתחים אוריינות מתמטית בכיתה ומהם האתגרים הכרוכים בכך?
  • מה מצבה של ישראל בתחום האוריינות המתמטית? מה ניתן ללמוד בהקשר זה ממדינות אחרות?
  • כיצד ניתן לקדם באופן מערכתי אוריינות מתמטית בישראל?

תודתנו נתונה לצוות ההיגוי של יום העיון: פרופ' טלי נחליאלי, מכללת לוינסקי לחינוך | ד"ר ג'ייסון קופר, מכון וייצמן למדע | פרופ' רז קופרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים.

לאחר יום העיון ייכתב דוח מסכם שירכז את ממצאי היום ויצביע על המגמות המובילות ועל הקולות הבולטים, זאת במטרה לספק תשתית של ידע לקובעי המדיניות, וכן לשמש תשתית לשיח ודיון מעמיקים יותר בהמשך הדרך.

 מרכזת הפעילות: רקפת סלע