יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך

סוג פעילות: צוות מומחים
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: 2016-2015
אי־שוויון חברתי-כלכלי הוא מצב נתון שהיקפו משתנה ממדינה למדינה ומעת לעת. במדינות דמוקרטיות הגדלת הסיכויים לניעוּת של מי שנולדו במיצב חברתי-כלכלי נמוך נתפשת כמטרה ראויה. מערכת החינוך נחשבת לכלי מדיניות עיקרי לצמצום פערים בהזדמנויות. בשנים האחרונות ניכרת במדינות מפותחות עלייה בפערי הכנסה, ובמקביל מסתמנת עלייה בפערים בהזדמנויות בחינוך. הבנה של מנגנונים להשפעה הדדית ביניהן חשובה לקביעת מדיניות מועילה.
 
 
לסקירות שליוו את עבודת הוועדה:
 
ביזמת קרנות Spencer ו-Russell Sage נלמדו בארצות הברית מגוון סוגיות בהקשר של אי־שוויון וחינוך. הממצאים העשירים כונסו בספר (2011 Whither Opportunity: Rising Inequality, Schools and Children's Life Chances), המציע הסברים להשפעה הגוברת של פערים כלכליים על פערים בהישגים לימודיים שם. בהשראת עבודה זו ובהשתתפות מומחים שהובילו את המחקר בארצות הברית גובשה הפעילות שלנו.
 
מטרת הפעילות הייתה לשרטט בעבור קובעי מדיניות מסגרת מבוססת־ראיות להבנת הקשרים הקיימים בישראל בין אי־שוויון חברתי־כלכלי לבין הזדמנויות והישגים בחינוך ואופן התפלגותם. מטרה נוספת הייתה לספק מידע לדיון ציבורי ומקצועי בנושא. את הפעילות הוביל צוות היגוי המורכב מחוקרים מתחומי הסוציולוגיה, החינוך, הכלכלה והרווחה. בפעילות שני שלבים:
שלב א': התקיים מפגש לימודי לאנשי מקצוע (דצמבר, 2013) להיכרות עם הממצאים מארצות הברית ולדיון מבוסס־נתונים על המצב בישראל. במפגשים השתתפו גם מומחים מחו"ל, ובהם פרופ' מורניין (Richard J. Murnane), עורך־שותף של הספר ותורם מרכזי לו, ופרופ' מק'פירסון (Michael S. McPherson) ,נשיא קרן ספנסר שתמכה בכתיבתו. לצפייה בהרצאות מהמפגש הלימודי לחצו כאן.
שלב ב': בשנת 2015 בדקו חוקרים מישראל סוגיות נבחרות בַּתחום. הפעילות בעיקרה נשאה אופי של מהלך לימודי: צוות ההיגוי, בהתייעצות עם מומחים מחו"ל ובעלי עניין בישראל, פרסם קולות קוראים לסקירות מדעיות, ובחר כותבים לֵסקירות בארבעה נושאים:
  • קשרים בין היבטים חברתיים־כלכליים ואי־שוויון לבין אקלים הכיתה ובית הספר וזיקתם להישגים לימודיים: רון אסטור, רות ברקוביץ והדס מור
  • מגמות של בידול או שילוב בסביבת המגורים על בסיס מיצב חברתי־כלכלי של התלמידים בבית הספר: אודרי אדי־רקח, יעל גרינשטיין, וחנה בהק
  • חינוך בגיל הרך כאמצעי לצמצום אי-שוויון ופערים חברתיים: מחקר, מדיניות ופרקטיקה: דוד לוי־פאור וסמדר מושל
  • מגמות בהשקעת משאבים בחינוך לפי מעמד חברתי־כלכלי: השקעה ציבורית, השקעה של המגזר השלישי והשקעה של משקי בית: נחום בלס
באביב תשע"ה (2015) הנחה צוות ההיגוי שני מפגשים לימודיים בישראל בהשתתפות מחברי הסקירות ואנשי מקצוע נוספים שהוזמנו. בסתיו של אותה שנה אירחה אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בארצות הברית מפגש של חברי צוות ההיגוי וכותבי הסקירות עם עמיתים מומחים מארצות הברית, לשיחה על שיטות המחקר וממצאי הסקירות. בסוף 2015 התקיים בישראל יום עיון פתוח לציבור, לדיון במהלך הלימודי, בסקירות ובתובנות אפשריות מהמצב והמדיניות בישראל. לקראת יום העיון הופצו לנרשמים חומרי רקע ובהם תקצירי סקירות, בעקבותיו הונגשו מצגות וצילומים מההרצאות ונכתב דוח שסיכם את הפעילות.
 
קרן ספנסר תמכה, עודדה והשפיעה עצות טובות על המעורבים בפעילות 'אי־שוויון וחינוך'. יד הנדיב תמכה בתהליך הלמידה בנושא 'אי־שוויון וחינוך'. שלב ב' של הפעילות התקיים בתמיכת הכנסת ובשיתוף מרכז המחקר והמידע של הכנסת.
 
ריכז את הפעילות: מר עודד בושריאן