יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

הוראת ערבית במערכת החינוך העברית

סוג פעילות: צוות מומחים
מרכז פעילות: גיא רון-גלבוע
תקופת הפעילות: 2012-2010
סיכויים וסיכונים בשינוי אפשרי בהוראת ערבית במערכת החינוך העברית: בין 'ערבית ספרותית' ל'ערבית מדוברת'
במענה לפנייה של יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, הוקם צוות מומחים שעסק בשינויים אפשריים בהוראת הערבית בחינוך העברי. בראש הצוות עמדה פרופ' אלה לנדאו-טסרון מהאוניברסיטה העברית. הצוות פעל בזיקה לוועדת התחום בנושא שפה ואוריינות.
הצוות, בהתייעצות עם משה"ח, העלה סוגיות רלוונטיות לדיון, והזמין בהן סקירות מדעיות. על בסיס זה כינס הצוות סדרת מפגשים לימודיים שבהם השתתפו חוקרים מתחומים שונים, אנשי מקצוע, ובעלי עניין אחרים. מפגשים אלה נועדו לשמש תשתית לעיצוב מדיניות משופרת בתחום.
הצוות החל את פעילותו בחורף תשע"א (2010), ובאביב תשע"ב (2012) פרסם את הדוח "הוראת ערבית מניין ולאן" שמסכם את הידע שנאסף.