יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש

סוג פעילות: וועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: עופרה ברנדס, ד"ר עמנואל שטראוס
תקופת הפעילות: 2013-2011
ועדת מומחים בראשותו של פרופסור (אמריטוס) מנחם יערי מהאוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה במענה לפניית מנכ"ל משרד החינוך. הוועדה החלה את עבודתה בראשית 2011. בחורף 2014 פורסם מסמך המסכם את עבודתה: חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן.
 
הוועדה עסקה בהתאמתו של מערך ההוראה-למידה במדינת ישראל לתנאים ולדרישות שיחולו על העשייה החינוכית בדור הבא.
 
המעשה החינוכי, בעולם ובישראל, הוא מכלול רב-רכיבים ורב-היבטים. הרכיב "הקלסי", שבדורות קודמים היה למעשה מזוהה עם העשייה החינוכית כולה, הוא ההוראה (teaching) ובבואתה בצד המקבל, הלוא היא הלמידה (learning). במרוצת הזמן זוהו הרכיבים הנוספים, כגון הנחלת ערכים, הנחלת הליכות ועוד, אך ההוראה והלמידה נותרו במרכזה של העשייה החינוכית. במהלך מאה השנים האחרונות הפכו תהליכי ההוראה והלמידה למושא של מחקר ובדיקה מדעית נסמכת-ראיות. אחד הנושאים שזכו לחקר ולבדיקה הוא נושא התאמתה של ההוראה – והלמידה בעקבותיה – לסביבה המשתנה תדיר שבה היא מתבצעת. ברי כי, לגבי הדור המצטרף היום למעגל צרכני החינוך, מאפייני הסביבה שבתוכה יעשו את חינוכם יהיו שונים מאוד מאלה שהדורות הקודמים עמדו מולם. המדובר הוא במאפיינים התפתחותיים, חברתיים, סביבתיים, טכנולוגיים ואף פוליטיים. גם הצרכים שמערכת החינוך תידרש לענות עליהם יהיו שונים מבעבר. לכל השינויים האלה ראוי שהמערכת האמונה על ההוראה והלמידה תקדים ותיערך. מנכ"ל משרד החינוך, הד"ר שמשון שושני, פנה אפוא אל היזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה למדעים בבקשה כי זו תכונן ועדת מומחים לביצוע בדיקה נסמכת-מחקר של הסוגיה. ממצאיה של ועדה זו. הוועדה פעלה כאמור בשנים 2014-2011, והמלצותיה הועמדו לרשות העוסקים בהתאמתו של מערך החינוך בישראל לאתגרי הדור הבא.
 
עד סוף דצמבר 2012 ריכזה גב' עפרה ברנדס את פעילות הוועדה, ומינואר 2013 ריכז אותה ד"ר עמנואל שטראוס.