יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: אורית סומר
תקופת הפעילות: 2014-2013
במענה לפנייה של הנהגת משרד החינוך וקרנות יד הנדיב וטראמפ התקיים מהלך לימודי משותף לחוקרים, אנשי חינוך ומקבלי החלטות במטרה לבחון דרכים לטיפוח מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך. בסיום תהליך הלימוד והבדיקה הוגשו המלצות למדיניות והצעות לשלבי היישום הראשוניים שלה.
 
לצפייה במסמך ההמלצות לחצו כאן
 
לצפייה בסרטון קצר המציג את עיקרי ההמלצות לחצו כאן
 
צוות היגוי בראשות כלת פרס ישראל בחינוך, הפרופ' (אמריטה) מרים בן פרץ מן הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, הופקד על הנחיית המהלך הלימודי ותכנונו. פרופ' לי שולמן הצטרף כיו"ר-שותף בשלב האחרון של הפעילות. חברים נוספים בצוות היו פרופ' בת-שבע אֵלון ממכון ויצמן למדע, פרופ' (אמריטה) נעמה צבר-בן יהושע מאוניברסיטת תל-אביב ומר אלי שלו, נציג מורים.
 
את הפעולה ליוותה ועדה מייעצת לצוות ההיגוי ועם חבריה נמנו גם נציגי משרד החינוך, הקרנות והיזמה.
 
תהליך הלמידה התמקד באוכלוסיית המורים רבי-האמן (Master Teachers) כמנוף לשיפור מערכתי של ההוראה. מיקוד זה התבסס על שתי הנחות יסוד:
• תנאי הכרחי לשיפור מערכתי של ההוראה הוא יצירת הנהגה בעלת יכולת מקצועית אשר תוביל תהליכי פיתוח מקצועי של עובדי הוראה.
• למורים-אמנים יש יכולות יוצאות דופן הן בעבודה עם התלמידים – הוראה איכותית המציבה יעדים גבוהים לכל תלמיד, מנטרת את התקדמותו ומתאימה לו את שיטות ההוראה – והן כמובילים של תהליכי למידה בקרב עמיתיהם המורים ובמערכת החינוכית, בעזרת המשגה, תִכלול ידע, ריכוז נושאים ופעילויות וכדומה.
 
ליבת הפעילות שהוביל צוות ההיגוי הייתה קבוצת למידה של כשלושים משתתפים, חברי "שולחן עגול", כולם מומחים ובעלי יכולת ועניין בתחום – חוקרים, נציגי משרד החינוך, מייצגי תהליכי פיתוח מקצועי של מורים, נציגי מורים ומורי מורים. בראש השולחן העגול ישב ד"ר ניר מיכאלי ממכללת סמינר הקיבוצים. חברי השולחן העגול התכנסו ארבע פעמים (אחד המפגשים נמשך יומיים). מומחים מהארץ ומחו"ל הציגו במפגשים סקירות של ידע מחקרי, ולימדו מודלים יישומיים מהארץ ומהעולם שבמרכזם תהליכי הצמָחה של מורים מובילים.
פורום מורים ובו כ-10-15 מורים הזין את דיוני השולחן העגול בתשומות מנקודת מבטם ומניסיונם של מורים, וכן הגיב לניירות השולחן העגול לאור התהליך ועל פי הצורך.
 
בשולחן העגול גובש נייר מסכם ובו המלצות מנומקות. הנייר הוגש לצוות ההיגוי, שהוסיף עליו הרחבות ותגובות.
הצוות התחיל את פעולתו בחורף 2013, והמסמך המסכם ראה אור בסתיו 2014. ממצאי המהלך והמלצותיו עומדים לרשות העוסקים בהתאמתו של מערך החינוך בישראל לאתגרי הדור הבא.
 
הפעילות התקיימה במימון קרן יד הנדיב וקרן טראמפ ובסיוען.
 
מרכזת הפעילות מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוך הייתה אורית סומר.