יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חינוך בגיל הרך (גן-ג') : ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: ד"ר יעקב ב' יבלון
תקופת הפעילות: 2008-2005
ועדת מומחים רב-תחומית בראשות פרופ' פנינה קליין מאוניברסיטת בר-אילן התבקשה לסכם ולבקר את הידוע בשאלה "אילו דרכי חינוך לגיל הגן נמצאו במחקר בזיקה חיובית להפקת המרב מבית הספר?"
לפני כינוס הוועדה ובמהלך עבודתה נפגשה פרופ' קליין עם מנהלות האגפים לחינוך קדם-יסודי ולחינוך יסודי במשה"ח.
המסמך המסכם – "ממחקר לעשייה בחינוך בגיל הרך" – הוגש לשרת החינוך ולהנהלת משה"ח באביב תשס"ז (2007), והוא נגיש במדור פרסומים.