יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

מי ילמד כשחסרים מורים?

סוג פעילות: צוות מומחים
מרכז פעילות: ד"ר אהד לסלוי
תקופת הפעילות: 2010-2008
 
קרן מנדל-ישראל פנתה אל היזמה בבקשה לרכז ידע מדעי וניסיון בנושא הקשור ל"מדיניות מורים", לשתף בו את בעלי העניין במסגרת סדנה לימודית שתערוך היזמה, ולהנגישו לציבור בצורת דוח מסכם.
שאלת המוצא לפעילות היא:
במצבי קיצון של מחסור במורים – מה ידוע על מה שנעשָה? מה ידוע על הצלחות ברמת המורים – גיוס, הכשרה, הסבה, ושמירה (retention), ובמידת האפשר ברמת התלמידים – הצלחתם (כפי שהוגדרה) כשלמדו עם מורים "כאלה" לעומת הצלחתם כשלמדו עם מורים "רגילים"?
במרכז הפעילות עמד מפגש לימודי שהתקיים בכ' באלול (9.9.2009). כשישים בעלי עניין השתתפו בו - אחראים על הכשרה והשתלמויות, חוקרים, מפתחים, מקבלי החלטות וכיו"ב. לקראת המפגש הוזמנו ארבע סקירות, העוסקות בהיבטים שונים של התמודדות עם מצבי מחסור במורים. בעקבות המפגש הופק דוח מסכם, והוא נגיש באתר בלשונית "פרסומים".
את הפעילות ליוו צוות מומחים שהורכב מחוקרים, כמקובל בעבודת היזמה בחסות האקדמיה למדעים, וכן ועדה מייעצת, שהורכבה מנציגי היזמה ונציגי הקרן.
להלן הסקירות שהוזמנו על ידי היזמה:
  • הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים באמצעות הוראה ולמידה מרחוק כדרך להתמודדות עם מצב של מחסור במורים (מחברות: יהודית דורי, אורית הרשקוביץ וצביה קברמן)
  • שיפור האטרקטיביות של מקצוע ההוראה.(מחבר: נחום בלס)
  • תוכנית של למידה מרחוק בבתי ספר יהודיים בצפון אמריקה. (באנגלית. מחברים: אלכס פומסון, מרסלו דורפסמן ופביאן גלגובסק'י)
  • סקירת הספר: Alternative Routes to Teaching: Mapping the New Landscape of Teacher Education, By Pam Grossman and Susanna Loeb (Eds.)/ Harvard Education Press. (מחבר: אהד לסלוי )
 
מרַכֵּז אקדמי מטעם היזמה: ד"ר אהד לסלוי: education@academy.ac.il