יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

יחסי גומלין מורה-תלמיד

סוג פעילות: צוות חברים מוועדת היגוי
מרכז פעילות: אודית ניסן
תקופת הפעילות: 2009
ממחקרים עולה כי איכות יחסי הגומלין בין המורה לתלמיד היא אחד מגורמי הניבוי החשובים להתפתחות קוגניטיבית ורגשית של התלמיד. היזמה נחשפה לנושא כחלק מעבודתן של כמה ועדות שפעלו במסגרתה.
תרומתו של פרופ' רוברט פיאנטה (R.Pianta), דיקן בית הספר לחינוך באוניברסיטת וירג'יניה, לנושא זה רבה ומוערכת, ולכן הזמינה אותו היזמה להתארח בארץ. מטרת הביקור הייתה לאפשר לאנשי המקצוע ולחוקרים בארץ להכיר מקרוב כלים שפיתח, ללמוד מדוגמה של קשר בין מחקר לעשייה, ללמוד על חיוניותם של מדדי הצלחה ולעודד דיון ביתרונות השימוש בכלים אלו. בקובץ המצורף ניתן לקרוא על ההיבטים בעבודתו של פרופ' פיאנטה שבהם התמקד יום העיון. חומרי רקע, תוכנית היום והמצגות שהוצגו בו נגישים גם בלשונית "חדשות ואירועים". כמו כן ניתן לצפות בסרטונים מוקלטים משתי ההרצאות שנתן פרופ' פיאנטה (באנגלית): צפייה ביחסי גומלין מורים-תלמידים עפ"י אמות מידה אחידות, שיפור איכותם והשפעתם של יחסי גומלין מורה-תלמיד.
פרופ' פיאנטה התארח בארץ בחודש נובמבר 2009 (חשוון תש"ע). במהלך הביקור התקיים יום עיון לקהל המקצועי ולציבור המתעניין. יום העיון התמקד בשניים מהכלים שפיתח פרופ' פיאנטה:ה-CLASS -
( Classroom Assessment Scoring System), כלי תצפית לניטור יחסי הגומלין בין המורה לתלמיד, וה-MTP -
(MyTeaching Partner), כלי אינטרנטי המשמש להשתלמויות מורים ולפיתוח מקצועי.
דוח מסכם מיום העיון נגיש באתר בלשונית "פרסומים".
בהכנת הביקור שיתפנו גורמים רבים מתחומי המחקר והעשייה בחינוך ונעזרנו בהם. תודתנו לכולם על הנכונות והסיוע.
את הפרויקט ריכזה גב' אודית ניסן