יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט

סוג פעילות: צוות חברים מוועדת היגוי
מרכז פעילות: איתי פולק
תקופת הפעילות: יולי 2011

מפגש לימודי בנושא: ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט
מרכז הכנסים מעלה החמישה
ועדת ההיגוי והוועדה לתחום שפה ואוריינות זימנו מפגש לימודי-מחקרי בנושא ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט. מטרת המפגש הייתה לאפשר לימוד משותף של ידע מחקרי מצטבר בתחומי רכישת שפה, פסיכולוגיה וחקר המוח בכלל וקריאה בערבית בפרט. המשתתפים הוזמנו לדיון מדעי בשאלות ובשיטות מחקר שונות ובממצאים העולים מהן. הוקצה במפגש מקום מסוים גם לשאלות של אנשי מקצוע העוסקים בהוראה ולמידה של ערבית כשפת אם, שאלות שעשויות לעניין את קהילות המחקר ולתרום להן.
בעקבות המפגש הופק דוח שמונגש לציבור הרחב באמצעות אתר היזמה, לשירות אנשי המקצוע וקהיליית המחקר.