יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

סוג פעילות: קבוצת עבודה
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: 2018-2017

ביוזמת משרד החינוך הקימה היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך קבוצת עבודה במטרה לפתח נוסחה (או נוסחאות) אופטימליות למדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל. בין הקריטריונים שלפיהם הורכב המדד ניתן למנות תוקף פנימי וחיצוני, מהימנות וכן פשטות להבנה על ידי בעלי העניין והציבור הרחב.

 
                                                        
 
בקבוצת העבודה לקחו חלק אנשי אקדמיה מתחומי החינוך, הכלכלה והסוציולוגיה, וכן נציגים מהיחידות הבאות במשרד החינוך: תקשוב, כלכלה ותקציבים, המנהל הפדגוגי, תכנון ואסטרטגיה, ראמ"ה והלשכה המשפטית. כחלק מעבודת הקבוצה ועל מנת לפתח את המדד נערכה סימולציה של מדדים שונים, במסגרתה נבחנו הציונים של בתי ספר ברחבי הארץ והושוו לידע הקיים במשרד.

לצורך מציאת המדד הגדירה קבוצת העבודה מהי האוכלוסייה הרלוונטית, מהו המרחב הגיאוגרפי הנחקר וכיצד הוא מחולק, מהו הפרמטר החברתי־כלכלי שעל בסיסו תאופיין האוכלוסייה ומהי התפלגות התופעה באוכלוסייה.
מפגשי קבוצת העבודה עסקו, בין היתר, בנושאים הבאים:
  • היכרות ובחינה של המדדים השכיחים בשימוש ומקובלים במחקר בנושא גיוון חברתי־כלכלי במדינות שונות בעולם, ומהם היתרונות והחסרונות לשימוש בהם.
  • בחינה של עבודות קודמות שבהן נבדק הגיוון החברתי־כלכלי בישראל, והמדדים ששימשו לכך. 
  • בחינת חלופות עבור יחידות ההשוואה: השוואת המדד ברמה הלאומית והבין־לאומית; השוואה בין רמות פיקוח (ממלכתי, דתי, חרדי וערבי) ובין דרגים של בית ספר (יסודי, חט"ב ותיכון); מדד בית ספרי ומדד כיתתי (לכל בית ספר בהשוואה לעיר ולכל כיתה בהשוואה לבית הספר).
  • הגדרת המשתנים שעליהם נרצה להחיל את המדד (תלמידים ממיצב חברתי־כלכלי שונה, ותיקים מול עולים, השכלת־אֵם, יכולת לימודית ועוד).
יו"ר הוועדה הוא פרופ' אודרי אדי רקח
ריכז את הוועדה: עודד בושריאן