יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

תרגום ועיבוד של ידע מחקרי

סוג פעילות: עיבוד והנגשת ידע מחקרי
מרכז פעילות: מוריה יזרעאלב
תקופת הפעילות: 2018 - 2022
אופן פעילות זה זה נועד להעשיר את הידע של מתווי מדיניות ביחס לסוגיות מדיניות בהן עוסק משרד החינוך. התוצר הוא תרגום ועיבוד של מאמר, או חלק ממנו, והנגשתו. המסמך מציג נקודות עיקריות מהמאמר תוך התייחסות להקשר הישראלי. תהליך העבודה על כל מאמר נמשך כחודשיים.
 
 
                                                        
 
פרסומים: