יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

צוות מומחים לנושא קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך

סוג פעילות: צוות מומחים
מרכז פעילות: ד"ר טלי פרידמן
תקופת הפעילות: 2021 - 2022

היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך הקימה צוות מומחים בלתי תלוי לנושא קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך. הצוות הוקם במענה לצורך של משרד החינוך, ופעילותו נתמכת על ידי קרן יד הנדיב.

כתוצאה מתהליכים גלובליים בתחום החברה, התרבות והכלכלה, נחלש לאורך השנים מעמדם של מדעי הרוח במערכת החינוך ובמערכת ההשכלה הגבוהה.

תופעה זו אינה ייחודית למערכת החינוך בישראל אך השלכותיה על החברה הישראלית הן משמעותיות ומדאיגות. להוראת מקצועות ההומניסטיקה יש תפקיד מרכזי בהשפעה על עיצוב דמותם של בוגרי ובוגרות מערכת החינוך: משכילים ורחבי אופקים, בעלי מודעוּת היסטורית ותחושת שייכות, מנוסים בניהול דיאלוג עם סביבה תרבותית עשירה ומגוונת ומצוידים במיומנויות חשיבה, לימוד ושיח. משימה חיונית זו מחייבת חשיבה מחודשת על הגדרת המטרות ואופני ההוראה והלמידה של מקצועות ההומניסטיקה וכן על הדרכים שבהן ניתן לקדם את מעמדם בקרב תלמידים וצוותי ההוראה.

צוות המומחים הוקם על ידי היוזמה כדי לספק למשרד החינוך תשתית של ידע מבוסס בנושאים אלה. הצוות כולל חמישה חוקרים מתנדבים ממגוון תחומים. חברי הצוות יעמיקו בסוגיות הקשורות ללימודי ההומניסטיקה ויבחנו ידע מהמחקר העדכני ומהנעשה בארץ ובעולם. בסתיו 2022 צפוי להתפרסם דוח מסכם לפעילות אשר ישרטט תמונת מצב עדכנית ויכלול ממצאים, מסקנות ומתווים אפשריים לפעולה.

 

דוגמאות לשאלות שבהן יעסוק צוות המומחים:
  1. מהו ערכם ומהי מטרתם של לימודי ההומניסטיקה בבית הספר?
  2. היבטים פרגמטיים – איך מעודדים את לימודי ההומניסטיקה במערכת החינוך?
  3. היבטים פדגוגיים – איך מלמדים את מדעי הרוח, ואיך מעריכים לימודים אלה?
  4. היבטים תוכניים – מהם מרכיביה ויסודותיה של תוכנית לימודים עדכנית במדעי הרוח? מה צריך לדעת אדם משכיל? מהו האיזון הנכון בין ידע לבין מיומנויות בתחום לימודי ההומניסטיקה (כגון חשיבה ביקורתית, קריאה ביקורתית, בנייה והצגה של טיעונים וכיוצא באלה), ומהו התהליך המיטבי לקביעת תוכנית הלימודים?
  5. מהם יחסי הגומלין בין תחומי הדעת השונים, ומהו מקומם של לימודי ההומניסטיקה בהקשר זה? האם יש לעודד לימודים תחומיים, רב־תחומיים או בין־תחומיים במדעי הרוח ומה דרוש למורים כדי לקיים תהליכי הוראה כאלה? מהו המענה המתאים לכל שכבת גיל?

 

תהליך הלמידה של צוות המומחים יישען גם על פעילויות עבר של היוזמה:

ועדת המומחים לנושא התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21;

ועדת המומחים לנושא חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה ולהערכה;

ועדת המומחים לנושא טיפוח למידה רגשית־חברתית במערכת החינוך;

ועדת המומחים לנושא מחקר מתווה דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש

 

הרכב הצוות
  • יו"ר: פרופ' רון מרגולין
  • גב' בלהה בן אליהו
  • פרופ' אבנר בן עמוס
  • פרופ' אביבה חלמיש
  • פרופ' שי פרוגל

מרכזת אקדמית: ד"ר טלי פרידמן