יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש-דיון בספר: "בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי"

תאריך: 27/10/2015, י"ד בחשוון תשע"ו
וועדת קונסנסוס: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

יום עיון: קשרי הורים-מורים בעידן משתנה- מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם

תאריך: 16/02/2014, ט"ז באדר תשע"ד
וועדת קונסנסוס: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון