יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

יום עיון: התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות - מניעה והתמודדות, בעולם ובישראל, הלכה ומעשה

תאריך: 10/06/2013, ב' בתמוז תשע"ג
צוות מומחים: התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש לימודי בנושא סטנדרטים להערכת כתיבה של תלמידים בכיתה ז'

תאריך: 21/05/2013, י"ב בסיוון תשע"ג
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי בנושא סטנדרטים להערכת כתיבה של תלמידים בכיתה ז'

תאריך: 21/05/2013, י"ב בסיוון תשע"ג
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

יום עיון: צילומי שיעורים כמרכיב בפיתוח מקצועי של מורים

תאריך: 11/02/2013, א' באדר תשע"ג
צוות מומחים: איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

יום עיון: התמודדות עם שונות בין תלמידים במערכת החינוך הישראלית

תאריך: 20/01/2013, ט' בשבט תשע"ג
וועדת קונסנסוס: מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש לימודי: שימושים שונים הנעשים בצילומי וידאו בתהליכי התפתחות מקצועית של מורים

תאריך: 09/01/2013, כ"ז בטבת תשע"ג
צוות מומחים: איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

יום עיון: התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם

תאריך: ז' בטבת, תשע"ג, 20.12.12
וועדת קונסנסוס: שפה ואוריינות

יום עיון: בין מחקר לקבלת החלטות בחינוך

תאריך: 13/12/2012, כ"ט בכסלו תשע"ג
צוות חברים מוועדת היגוי: -- Select --
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

יום עיון: התערבויות חינוכיות - מניסוי למדיניות

תאריך: 21/02/2012, כ"ח בשבט תשע"ב
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון
10 11 12 13