יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש לימודי: מי ילמד כשחסרים מורים

צוות מומחים: מי ילמד כשחסרים מורים?

יום עיון: סוגיות בבניית אינדיקטורים למערכת החינוך בישראל

וועדת קונסנסוס: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

יום עיון: בין הלשון המדוברת ללשון הכתובה במצב של דיגלוסיה

תאריך: 21/02/2008, ט"ו באדר תשס"ח
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

יום עיון:בין לשון הדיבור ללשון הכתובה - לקראת תלמיד אורייני בישראל

תאריך: 15/10/2007, ג' בחשוון תשס"ח
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

סמינר קיץ בנושא 'הערכת אפקטיביות בחינוך'

תאריך: 25/06/2006, כ"ט בסיוון תשס"ו
וועדת קונסנסוס: מדידה והערכה בחינוך
מצגות וחומרי רקע מהסמינר

יום עיון: אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר

תאריך: 30/11/2005, כ"ח בחשוון תשס"ו
צוות חברים מוועדת היגוי: -- Select --
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

סמינר לימודי בנושא 'מה צריכים לדעת העוסקים במדידה ובהערכה בחינוך?'

וועדת קונסנסוס: מדידה והערכה בחינוך
מצגות וחומרי רקע מהסמינר
10 11 12 13