יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

יום עיון: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו

תאריך: 01/11/2016
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש לימודי: מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי

תאריך: 13/09/2016, י' באלול תשע"ו
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי: חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד - גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות

תאריך: 23/08/2016, י"ט באב תשע"ו
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי (ישיבה למוזמנים): שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן

תאריך: 08/08/2016, ד' באב תשע"ו
צוות מומחים: שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי (ישיבה למוזמנים): שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן

תאריך: 10/07/2016, ד' בתמוז תשע"ו
צוות מומחים: שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי (ישיבה למוזמנים): שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן

תאריך: 06/06/2016, כ"ט באייר תשע"ו
צוות מומחים: שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי בנושא 'מחר 98'

תאריך: 18/03/2016, ח' באדר ב' תשע"ו
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

יום עיון: אי שוויון וחינוך 2015

תאריך: 29/12/2015, י"ז בטבת תשע"ו
וועדת קונסנסוס: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש-דיון בספר: "בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי"

תאריך: 27/10/2015, י"ד בחשוון תשע"ו
וועדת קונסנסוס: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12