מפגש לימודי: הצגת טיוטות הסקירות המדעיות
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי: הצגת טיוטות הסקירות המדעיות

מועד האירוע: 17/06/2015, ל' בסיוון תשע"ה
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
צוות מומחים: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
ביוני תשע"ה קיים צוות המומחים לנושא אי-שוויון וחינוך מפגש לימודי במוזיאון המדע בירושלים. למפגש הוזמנו מומחים בתחום מן הארץ ומן העולם וכן בעלי עניין נוספים. במפגש הוצגו טיוטות של הסקירות המדעיות שעתידות להיכתב כחלק מן הפעילות של צוות המומחים ונערך דיון בכל אחת מהן. 
בהשתתפות: 17/06/2015, ל' בסיוון תשע"ה