מפגש לימודי: חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים, הוראת הערבית כשפה זרה שנייה
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי: חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים, הוראת הערבית כשפה זרה שנייה

מועד האירוע: 13/07/2011, י"א בתמוז תשע"א
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
צוות מומחים: הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
צוות המומחים לנושא הוראת הערבית בחינוך העברי קיים מפגש לימודי כפול בשני נושאים: חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים, והוראת הערבית כשפה זרה שנייה.
מטרת המפגש חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים הייתה להכיר חומרים להוראת הערבית ולבחון את התאמתם לתכנית הלימודים הנוכחית. במסגרת המפגש נערך דיון בשאלות כלליות הנוגעות לחומרי הלימוד, כגון שאלת שפת היעד (ערבית מדוברת או ספרותית וכו'), השיטות והאמצעים הפדגוגיים והתאמתם למטרות הלימוד, המצוי והרצוי בחומרי הלימוד. כבסיס לדיון הזמין הצוות סקירת ספרות בנושא חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים.
מטרת המפגש הוראת הערבית כשפה זרה שנייה הייתה ללמוד מהידע המחקרי על הוראה ולמידה של שפה זרה שנייה, להדגים השלכות של ידע זה על למידת הערבית כשפה זרה שנייה ולבחון דוגמאות של הוראת הערבית כשפה זרה במקומות שונים בעולם.
 
בהשתתפות: 13/07/2011, י"א בתמוז תשע"א