מפגש לימודי: מי ילמד כשחסרים מורים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי: מי ילמד כשחסרים מורים

צוות מומחים: מי ילמד כשחסרים מורים?
צוות המומחים לנושא 'מי ילמד כשחסרים מורים?' יזם מפגש לימודי לחוקרים ולעוסקים בתחום.
תכנית יום העיון, המצגות וחוברת חומרי הרקע שהופצה לקראת האירוע מופיעים בקבצים המצורפים.
 
בהשתתפות: