מפגש לימודי בנושא : ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי בנושא : ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט

מועד האירוע: 07/07/2011, ה' בתמוז תשע"א
מצגות וחומרי רקע מהמפגדש
צוות חברים מועדת היגוי:
ועדת ההיגוי והוועדה לתחום שפה ואוריינות זימנו מפגש לימודי-מחקרי בנושא ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט. מטרת המפגש הייתה לאפשר לימוד משותף של ידע מחקרי מצטבר בתחומי רכישת שפה, פסיכולוגיה וחקר המוח בכלל וקריאה בערבית בפרט. המשתתפים הוזמנו לדיון מדעי בשאלות ובשיטות מחקר שונות ובממצאים העולים מהן. הוקצה במפגש מקום מסוים גם לשאלות של אנשי מקצוע העוסקים בהוראה ולמידה של ערבית כשפת אם, שאלות שעשויות לעניין את קהילות המחקר ולתרום להן.
 
בהשתתפות: 07/07/2011, ה' בתמוז תשע"א