מפגש לימודי בנושא מאפייני חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי בנושא מאפייני חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות

מועד האירוע: 22/12/2010, ט"ו בטבת תשע"א
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
הוועדה לשפה ואוריינות עוסקת זה כשנה וחצי בנושא של שיפור הוראה ולמידה באוריינות לשונית בחטיבות הביניים. בניסיון להבין את ההקשר שבו מתרחשות ההוראה והלמידה בתחום האוריינות הלשונית, כינסה הוועדה מפגש לימודי בנושא מאפייני חטה"ב וגיל ההתבגרות והשפעתם על ההוראה והלמידה. המפגש נועד לזַמן חשיבה משותפת על סוגיות רלוונטיות לטיפוח ההוראה והלמידה באוריינות לשונית בחטה"ב, ובתוך כך לבחון לעומק סוגיות הקשורות במבנה חטה"ב ובארגון הלימודים בהן.
בדף זה תוכלו למצוא דיווח שמסכם את המפגש והתובנות שהופקו בעקבותיו, וכן קישורים לחומרי הרקע שהוגשו למשתתפים ולמצגות שהוצגו במפגש.
 
בהשתתפות: 22/12/2010, ט"ו בטבת תשע"א