מפגש לימודי: מגמות בכלכלה ובחברה בישראל
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי: מגמות בכלכלה ובחברה בישראל

מועד האירוע: כט' בכסלו תשע"ח, 17.12.2017
סדר יום, תקצירי הרצאות ומצגות
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
בהשתתפות: כט' בכסלו תשע"ח, 17.12.2017