מפגש לימודי: מה ללמד במאה ה-21
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי: מה ללמד במאה ה-21

מועד האירוע: 08/04/2018, כ"ג בניסן, תשע"ח
חומרי רקע ומצגות
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
 
לצפייה במצגות לחצו על התמונות.
 
מושב ראשון: למידה מעיצוב תוכניות חינוך למאה ה-21 בעולם

יו"ר: פרופ' אברהם הרכבי

עיצוב תוכניות לימודים למאה ה-21: הצגת סקירה של מסמכי מדיניות ודיון על אודות ממצאיה.
ליאת צבירן וד"ר לינור הדר. 

    
מסמך מלווה לשקפים נבחרים מהמצגת. 
 
מושב שני: דילמות מרכזיות בתכנון לימודים למאה ה-21

יו"ר: פרופ' ענת זוהר

מעמדם של מדעי הרוח והאומנויות בתוכניות הלימודים במאה ה-21
ד"ר משה וינשטוק 

ידע מול מיומנויות בתוכניות הלימודים
פרופ' ענת זוהר


מה צריך ללמד במדעים ומי צריך ללמוד זאת?
ד"ר גילמור קשת

מה צריך ללמד במתמטיקה ומי צריך ללמוד זאת?
פרופ' אברהם הרכבי
 

 

 
המקום של הוראת אוריינות שפת־אם בתוכניות הלימודים
פרופ' דורית רביד
 
 
מטרות תוכניות הלימודים במאה ה- 21: הצגה ודיון 
פרופ' אברהם הרכבי וד"ר טל גלעד
 
מושב שלישי (לחברי הוועדה בלבד): סיכום והמשך דיוני הוועדה
שיחה בין חברי הוועדה על החומר שנלמד במהלך היום ודיון בנושא התוכניות להמשך הפעילותבהשתתפות: 08/04/2018, כ"ג בניסן, תשע"ח