מפגש לימודי: למידה אינטר-דיסציפלינרית
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי: למידה אינטר-דיסציפלינרית

מועד האירוע: 04/11/2018
מצגות מהמפגש
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
 
למידה אינטר-דיסציפלינרית: סוגיות תיאורטיות מרכזיות
מיכל רינות 
 
עיצוב סביבות למידה מוגברות טכנולוגיה לקידום חשיבה בינתחומית הלכה ומעשה
ד"ר עדי קידרון 
 
 למידה אינטר-דיסציפלינארית במדעי הרוח בחטיבה העליונה מסקנות מפרוייקט מתמשך
נטע סגל וד״ר משה הרשקוביץ - מנהל בית הספר השש שנתי החקלאי בפרדס חנה
 
 
 למדה סביב פרוייקטים ולמידה אינטר-דיסציפלינרית בחינוך הטכנולוגי
עינת קריצ
מן ואיתי לוי מנהל אורט גרינברג טבעון
 
בהשתתפות: 04/11/2018