יום עיון 27.6.2019: מיעדי החינוך לכיתת הלימוד
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

יום עיון 27.6.2019: מיעדי החינוך לכיתת הלימוד

מועד האירוע: 27 ביוני, 2019
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

 
חומרי רקע:
 
 
 
 
מצגות וצילומי ההרצאות מיום העיון: 
לצפייה במצגת לחצו על השקופית. לצפייה בצילום ההרצאה לחצו על הכותרת. 
 
 
  
 
 
 
מושב ראשון: מה ללמד במאה  ה-21? יו"ר פרופ' דב שגיא
 
 
 
ידע, מיומנויות ותוכנית הלימודים העתידית במדינת ישראל, פרופ' ענת זוהר
 
 
 
קריטריונים לבניית תוכנית לימודים במקצועות הלימוד, פרופ' אברהם הרכבי
 
 
 
 
עקרונות לתכנון לימודים בין־תחומיים, גב' מיכל רינות
 
 
 מושב שני: עקרונות לתכנון לימודים במאה ה-21.  יו"ר: פרופ' מנחם פיש
 
משרד החינוך מתכונן ל-2030 :תכנון, עשייה ושאלות לעתיד, ד"ר מירי שליסל, ד"ר מיכל טביביאן
 
 
 
 
 
פרופ' מיהו טגומה, אנליסטית בכירה ב-OECD
 
 
 
מושב שלישי: תשתיות לחינוך במאה ה-21,  יו"ר: פרופ' ג'האד אל סאנע
 
 
 
שימוש בחומרי לימוד דיגיטליים בבתי הספר, ד"ר שרית ברזלי
 
 
 
חומרי לימוד דיגיטליים בישראל: נקודות מבט שונות. ד"ר יניב ביטון, צבי שלם וגלי שמעוני
 ד"ר יניב ביטון, המרכז לטכנולוגיה חינוכית
 
 
 
צבי שלם וגלי שמעוני, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
 
 
 
מהלכה למעשה - איך יכולות ההמלצות להתממש בשטח: פאנל בהשתתפות חוקרים, אנשי מטה ואנשי שטח.
 
 
משתתפי הפאנל: מוטי טאובין, ראש אגף א' אסטרטגיה באגף בכיר לתכנון ואסטרטגיה; גב' שירין חאפי, מנהלת בית הספר הערבי התיכון להנדסה ולמדעים - אורט לוד; גב' שירלי רימון ברכה, מנהלת אגף החינוך בעיריית תל אביב־יפו; ד"ר איתי אשר, המדען הראשי במשרד החינוך; פרופ' מיהו טגומה, אנליסטית בכירה ב-OECD ;פרופ' ענת זוהר, האוניברסיטה העברית בירושלים 
בהשתתפות: 27 ביוני, 2019