כנס היוזמה 8.1.2020 - למידה רגשית-חברתית (SEL)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

כנס היוזמה 8.1.2020 - למידה רגשית-חברתית (SEL)

ועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך
 
 
 
מושב ראשון: הטמעה מערכתית של למידה רגשי־חברתית (SEL) 
יו"ר: פרופ' רמי בנבנישתי, האונברסיטה העברית, יו"ר ועדת המומחים.
 פרופ' רמי בנבנישתי - דברי פתיחה למושב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מושב שני - הרצאות מקבילות :

SEL וישראל - התאמה לחברה הישראלית
יו"ר: ד"ר דפנה קופלמן, המרכז הבינתחומי הרצליה. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
דיון עם הקהל
 
מאפיינים ואתגרים בחינוך לערכים בישראל
יו"ר: פרופ' חנן אלכסנדר, אוניברסיטת חיפה, יו"ר ועדת המומחים 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מושב שלישי: SEL בבית הספר
יו"ר: ד"ר חגי קופרמינץ, אוניברסיטת חיפה 
ד"ר חגי קופרמינץ - דברי פתיחה למושב
 
ד"ר יריב פניגר, אוניברסיטת בן גוריון: הטמעת למידה רגשית־חברתית בבית הספר - חסמים, אתגרים והזדמנויות
 
 
 
 
בהשתתפות: