יום עיון "העומדים מן הצד" 17.3.2021
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

יום עיון "העומדים מן הצד" 17.3.2021

מטעם מרכז TEC במכון מופ"ת ובשיתוף עם היוזמה, משרד החינוך וארגונים נוספים.
: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

יום העיון מתקיים בכל שנה ביום הבין לאומי למאבק בגזענות ועוסק בחינוך לסובלנות. השנה יום העיון יעסוק בסוגיית "העומדים מן הצד" בחברה הישראלית ובעולם כולו.
 

 

מושבים בהובלת היוזמה:

?Is it ever Moral for Teachers to be Bystanders, not Upstanders

בהרצאה תדון פרופסור מאירה לוינסון מהחוג לחינוך באוניברסיטת הרווארד במגוון האתגרים העומדים בפני אנשי חינוך, כאשר הם נאלצים להחליט האם לפעול נגד מעשים פוגעניים או עוולות כנגד תלמידיהם. היא תדגים כיצד דיון בחקרי מקרה מחיי היום יום יכול לסייע בקבלת החלטות אתיות ומושכלות. 
יו"ר המושב היא פרופ' זהבית גרוס - ראש הקתדרה לסובלנות של אונסק"ו, אוניברסיטת בר־אילן, וחברת וועדת המומחים של היוזמה לנושא חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה.  
 
אל תעמדו בצד: חינוך חברתי-פוליטי בישראל

פרופ' שפרה שגיא -האם אנחנו יכולים להרגיש אמפתיה כלפי הנרטיב של האחר? מחקר ופרקטיקה
ד"ר אריק כרמון - חינוך פוליטי כמענה לדמוקרטיה מאותגרת
ד"ר מסארוה סרור אפנאן - היכרות עם האחר בגיל הרך: מחקר הערכה להתערבות בגני ילדים.
יו"ר המושב - ד"ר נירית טופול, מרכזת וועדת היוזמה בנושא חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה.

חומרי רקע :
         

היבטים פילוסופיים של חינוך לערכים במדינת ישראל – פרופ' חנן אלכסנדר

במסמך זה פרופ' אלכסנדר מציג את תפיסת הדמוקרטיה במדינת ישראל לאור מטרות החינוך המפורטות בחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953. מתפיסה זו נגזרות לטענתו המטרות הרצויות של בתי הספר בחינוך מוכוון ערכים – חינוך אזרחים בעלי יכולת הגדרה עצמית, ביטוי עצמי וביקורת עצמית. תהליך גיבוש הערכים אצל הפרט צריך להיעשות באמצעות דיאלוג עם תפיסות אחרות ואף מתחרות של הטוב ובמטרה לאפשר קיום יחד בשלום של אזרחים האוחזים בדרכי חיים שונות ואף מנוגדות.
בחלקו האחרון של המסמך פרופ' אלכסנדר עורך אבחנה בין חינוך ובין אינדוקטרינציה ומתאר ארבע גישות פדגוגיות לחינוך מוכוון ערכים. 

מסמך זה הוא חלק מתוך פרק שייכלל במסמך המסכם של וועדת המומחים של היוזמה לנושא חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

           
 

דגשים מתוך המאמר "פגיעה מוסרית ואתיקה של אי־צדק בחינוך" – פרופ' מאירה לוינסון

במאמר פרופ' לוינסון דנה במקרה בוחן שבו צוות בית ספר צריך להחליט אם להרחיק נער בן חמש עשרה שהביא מריחואנה לבית הספר. באמצעות מקרה בוחן זה היא חוקרת שורה של דילמות מוסריות – מקרים שבהם אנשי חינוך ונשות חינוך חשים מחויבות לנקוט פעולה בהתאם לעקרונות הצדק אך התנאים לא מאפשרים זאת, אם בשל ההקשר החברתי הרחב ואם בשל הנסיבות בבית הספר.

         

דגשים מתוך סקירה: תוכניות חינוך אזרחי גלובלי (Global Citizenship Education)– ד"ר ימאמה עבד אל קאדר

מסמך זה עוסק בתוכניות חינוך אזרחי גלובלי ומציג את המאפיינים, האתגרים והמורכבות הכרוכים ביישומן. המסמך סוקר ומשווה בין שמונה תוכניות מהעולם שמקדמות ערכים דמוקרטיים כגון צדק חברתי, מניעת גזענות והקצנה, קידום גיוון תרבותי־אתני ועיסוק בסוגיות שנויות במחלוקת. בחלק האחרון מוצגות תובנות ביחס לחינוך אזרחי בהקשר הישראלי.

הסקירה נכתבה בידי ד“ר ימאמה עבד אל קאדר בהזמנת ועדת המומחים של היוזמה לנושא חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה.

         
 
 
 
 
בהשתתפות: