מפגש ראשון של צוות המומחים לנושא לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש ראשון של צוות המומחים לנושא לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך

מועד האירוע: 21/11/2021
צוות מומחים: צוות מומחים לנושא קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך

במפגש הראשון נפגשו חברי הוועדה עם נציגי המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך כדי ללמוד על החזון, הקווים המנחים והעשיה של המשרד בתחום לימודי הרוח. נוסף על כך הם למדו על הדילמות, השאלות והאתגרים המעסיקים את המשרד בתחום. לאחר מכן התקיים דיון בהשתתפות ד"ר הילה טל מלשכת המדען הראשי במשרד החינוך בנושא תפקיד הוועדה בתווך שבין מחקר למדיניות חינוך. בחלקו האחרון של המפגש מיפו חברי הוועדה את הנושאים המרכזיים שבהם תעסוק הוועדה, הגדירו את "גבולות הגזרה" של עבודת הוועדה ותכננו את מתווה תהליך העבודה.

חומרי הרקע למפגש

מסמך הרקע למפגש מציג תמונת מצב (חלקית) של פעילויות הנוגעות לקידום מדעי הרוח - פעילויות של ועדות וצוותים של היוזמה בעבר ובהווה; מקורות מרכזיים לנושא; סקירות ומהלכים דומים בעולם; פירוט של תוכניות וגופים בישראל הפועלים לקידום נושא מדעי הרוח. כל אלו ישמשו נקודת מוצא ובסיס משותף לעבודת הצוות, ואליהם יתווספו בהמשך חומרים נוספים

ממשרד החינוך השתתפו במפגש: 
 
מר יובל אוליבסטון, מנהל אגף א' למקצועות המורשת במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.

ד"ר זאב אליצור, מייסד ומנהל תוכנית רוח צעירה ומדריך במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.

ד"ר הילה טל, מנהלת תחום המחקרים והניסויים החינוכיים בלשכת המדען הראשי במשרד החינוך.

ד"ר טלי יניב, מנהלת אגף חברה ורוח במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.

ד"ר מירי שליסל, יושבת ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.

בהשתתפות: 21/11/2021