מפגש הלמידה הראשון של צוות המומחים לנושא לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש הלמידה הראשון של צוות המומחים לנושא לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך

מועד האירוע: 15/02/2022
צוות מומחים: צוות מומחים לנושא קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך

הדיון עסק בכמה שאלות יסוד:

  • במה מועילה ובמה מזיקה הוראת מדעי הרוח לחיים?
  • האם העיסוק במקצועות ההומניסטיקה במערכת החינוך הוא הפתרון הראוי להפגשת צעירים וצעירות (שרובם לא יעסקו בניתוח אקדמי של טקסטים) עם הסוגיות הנידונות בטקסטים האלה?
  • האם למידה סביב רעיונות גדולים – הוראה רב־תחומית – היא הדרך הנכונה ומה המשמעות שלה?
  • מה ראוי לעשות בבתי הספר במקצועות ההומניסטיים לנוכח מצבה של התרבות והחברה בימינו?

 

בהשתתפות: 15/02/2022