יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - Members
Contact us | للصفحة باللغة العربية | עברית |

Members

Prof Shoshana Blum-Kulka

The Hebrew University of Jerusalem

.Rav Dr Yehuda Brandes

Beit Morasha of Jerusalem

Prof. Zvia Breznitz

Haifa University

Prof. Ruth Butler

The Hebrew University of Jerusalem

Ph.D Meir Buzaglo

The Hebrew University of Jerusalem

Ph.D Esther Cohen

The Hebrew University of Jerusalem

Ph.D Yoav Cohen

National Institute for Testing and Evaluation

Prof. Jonathan Cohen

The Hebrew University of Jerusalem
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >